Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 6. červen 2020 @ 13:29 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-01-2-06
     Hodnocení žáků, jejich práce a dovedností Akce č. 5-01-2-06

Obsah: Seminář seznamující s různými pohledy na proces hodnocení žáků a produktů, které vytvářejí, a s možnostmi hodnocení procesů, kterými procházejí. Porovnání hodnocení vzhledem k cílům (sumativní hodnocení) a vzhledem k jejich individuálnímu pokroku (formativní hodnocení). Jak sbírat informace o jednotlivých žácích, aby jim mohla být poskytnuta ucelená zpětná vazba a jak k tomuto účelu slouží žákovská portfólia. Možnost hodnocení pomocí kritérií, sestavení kriteriálního rámce hodnocení. Možnosti hodnocení dovedností, které směřují ke klíčovým kompetencím, zejména hodnocení skupinové práce.
Určeno:učitelům ZŠ a SŠ
Lektor:Mgr. Jiří Hruška
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-24265/2016-1-786
Poplatek: 800 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
18. březen 2019 11. březen 2019 9:00 - 15:00 hodin Bartoňova 1005, Náchod   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 501206 číslo vzdělávací akce 5-01-2-06
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích