Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Čtvrtek, 20. červen 2019 @ 01:14 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-02-2-02
     Hrátky s optikou a magnety v MŠ Akce č. 1-02-2-02

Obsah: Náměty k využití optiky a magnetismu při práci s dětmi v MŠ. Ukázky zajímavých experimentů nebo výrobků fungujících na fyzikálním principu. Manipulativní činnosti (stříhání, lepení, montáž) a výroba fyzikálních hraček - z oblasti optiky (kouzelná krabička se zrcátkem, kaleidoskop, periskop, hrátky s laserem, voda jako lupa, ukázka různých čoček, míchání barev) a z oblasti magnetismu (kompas, magnetická popelka, hrátky ze železnými pilinami, levitace).
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:PhDr. Jana Česáková, Ph.D.
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-12568/2017-1-741
Doporučené spojení: Od Terminálu HD trolejbusem č. 2, vystoupit na zastávce Zimní stadion (7. zastávka od Terminálu, 6. zastávka od hlavního nádraží) a pokračovat pěšky ve směru jízdy, přejít most přes Orlici a za mostem projít rovně kolem budovy Univerzitní knihovny, za knihovnou bude parkoviště a za parkovištěm zahnout doprava směrem k budově FIM UHK (budova J), Přírodovědecká fakulta se nachází vedle budovy FIM, v budově S. Pokud budete cestovat autem, je možné využít hlavní parkoviště UHK. Vjezd na toto parkoviště je z Hradecké ulice, nalevo od chodníku, který vede k hlavnímu vchodu budovy UHK. Závora na zvonek - nahlásit se jako účastník semináře pro učitele na PřF UHK.
Poplatek: 600 Kč
Poznámka: S sebou přineste nůžky, pravítko, pevnější plastovou průhlednou fólii velikost 1 ks A4 nebo 4 ks 7 cm x 4 cm (staré desky, obaly od hraček nebo psacích potřeb, tenké plexisklo apod.).

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
15. březen 2019 08. březen 2019 9:00 - 13:00 hodin PřF UHK, Hradecká 1285, Hradec Králové, učebna S3   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 102202 číslo vzdělávací akce 1-02-2-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích