Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 6. červen 2020 @ 12:16 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-01-2-07
     Kurz kritického myšlení Akce č. 1-01-2-07

Obsah: 5dílný kurz v celkové časové dotaci 40 hodin, zaměřený na seznámení s metodologií programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT). Třífázový model procesu učení jako pomůcka pro efektivní plánování. Modelové lekce jako komplexní učební situace, které pomocí vhodných metod vedou k naplnění tři základní fází učení - evokace, uvědomění si významu, reflexe (E-U-R). Praktické vyzkoušení metod aktivního učení a kritického myšlení, které je možné zařazovat do výuky a smysluplně je kombinovat - metoda INSERT, metoda Kostka, metoda Srovnávací tabulka, metoda Učíme se navzájem, brainstorming, párové čtení, práce s naučným a narativním textem, práce se zdroji informací, metody hledání, formulování a obhajoby argumentů. Hodnocení jako učení, devět principů hodnocení, které napomáhá žákovu učení a připravuje žáka na celoživotní učení. Práce s portfóliem každého účastníka, třídění, sebehodnocení. Závěrečná minikonference nad materiály shromážděnými v portfóliu. Sdílení zkušeností, vzájemné prezentace zdařilých lekcí a postupů. Zhodnocení míry dosažení cílů a stanovení dalších cílů pro profesní růst.
Určeno:učitelům 2. stupně ZŠ a SŠ
Lektor:Mgr. Lenka Krejsová
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD linkou MHD č. 24, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží) nebo č. 9 (8. zastávka od terminálu, 7. od vlak. nádraží), projít kolem prodejny Kubík směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesta značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže)
Poplatek: bez poplatku
Poznámka: Vzdělávací program není akreditován MŠMT ČR a uskuteční se v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008508

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
2. duben 2019 12. březen 2019 9:00 - 15:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Přihláška na všechny termíny
9. duben 2019 ----------     9:00 - 15:30 hodin     
23. duben 2019 ----------     9:00 - 15:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
14. květen 2019 ----------     11:00 - 17:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
16. květen 2019 ----------     11:00 - 17:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 101207 číslo vzdělávací akce 1-01-2-07
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích