Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 24. květen 2019 @ 05:15 CEST
Podrobný popis akce číslo 2-01-1-09
     Výživa pro každý den Akce č. 2-01-1-09

Obsah: Odborný seminář zaměřený na problematiku zdravé výživy žáků, garantovaný PaedDr. Evou Marádovou, CSc.(PdF UK). Dětská obezita jako závažný problém dneška, její důsledky a možnosti prevence. Každý účastník semináře obdrží odborně garantovaný metodický materiál s doporučením, jak u žáků mladšího školního věku rozvíjet správné stravovací návyky, a publikaci "Výživa a potraviny pro zdraví".
Určeno:ředitelům ZŠ, učitelům 1. stupně ZŠ, případně MŠ a dalším zájemcům
Lektor:MUDr. Petr Tláskal, CSc. a Mgr. Ivana Hrubá Eliášová
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Doporučené spojení: Z vlakového nádr. se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu Obchodní akademie. Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m).
Poplatek: bez poplatku
Poznámka: Program, v rámci něhož bude podáváno drobné občerstvení, se uskuteční ve spolupráci se Společností pro výživu v rámci projektu Ministerstva zemědělství č. 107/2018 "Vzdělávání ředitelů a učitelů základních škol v oblasti zdravé výživy, bezpečnosti potravin a veřejného zdraví, za účelem začlenění zmíněných témat do učebních osnov". S sebou přineste přezůvky. Více informací naleznete i na www.vyzivaspol.cz

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
26. listopad 2018 20. listopad 2018 12:15 - 15:00 hodin Malé náměstí 158, Trutnov   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 201109 číslo vzdělávací akce 2-01-1-09
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích