Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 20. srpen 2019 @ 07:29 CEST
Podrobný popis akce číslo 4-00-2-01
     Řešení aktuálních problémů řízení školy Akce č. 4-00-2-01

Obsah: Pracovní setkání ředitelů základní škol a mateřských škol, zaměřené na přijímací řízení do základní školy a mateřské školy. Práva a povinnosti ředitele základní školy a mateřské školy v oblasti státní správy, základní zásady činnosti správního orgánu. Zásady pro příjem dokumentů, vedení evidence a ukládání dokumentů. Způsoby zahájení správního řízení od doby zjišťování podkladů pro rozhodnutí do doby vydání správního rozhodnutí, lhůty a počítání času, podklady pro vydávání rozhodnutí, zastavení řízení, odvolací řízení a odvolací lhůty, oznamování rozhodnutí a vydání rozhodnutí. Rozbor jednotlivých případů z praxe různých typů škol.
Určeno:ředitelům a vedoucím pedagogickým pracovníkům MŠ a ZŠ
Lektor:Mgr. Svatava Odlová
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-12568/2017-1-741
Poplatek: 600 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
12. únor 2019 08. únor 2019 12:00 - 16:00 hodin Železnická 460, Jičín   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 400201 číslo vzdělávací akce 4-00-2-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích