Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 5. červen 2020 @ 07:58 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-08-2-03
     Dětská jóga Akce č. 5-08-2-03

Obsah: Praktický seminář zaměřený na seznámení s osvědčenými cviky dětské jógy, které jsou dobrou prevencí problémového tělesného vývoje dětí. Cviky dětské jógy (s názvy zvířátek, věcí, činností), vysvětlení techniky jednotlivých pozic a jejich účinku pro organismus a zdraví. Tematické hry pro děti související s jógovými pozicemi, relaxační a dechové techniky a jejich zábavné využití.
Určeno:učitelům MŠ a 1. stupně ZŠ, vychovatelům ŠD, pedagogům volného času
Lektor:Gabriela Bašková
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-24546/2018-1-817
Poplatek: 600 Kč
Poznámka: S sebou přineste pohodlné oblečení.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
26. duben 2019 19. duben 2019 9:00 - 13:00 hodin Bartoňova 1005, Náchod   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 508203 číslo vzdělávací akce 5-08-2-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích