Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 24. květen 2019 @ 05:14 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-01-1-13
     Inspirace, náměty a zkušenosti ze zprostředkovaného učení FIE/VP na objednávku! Akce č. 5-01-1-13

Obsah: Teoreticko-praktický seminář seznamuje s náměty ze zprostředkovaného učení Feuersteinovy metody instrumentálního učení (FIE). Jak naučit žáky plánovat, myslet, pracovat s emocemi, cíli. Jak je naučit, aby se uměli učit. Seznámení s principy - podnět, záměrnost, interakce, přesah - konkrétní vysvětlení na situaci, v běžném životě, jak zprostředkovat učení. Ukázková hodina práce s instrumenty - videozáznam práce s žáky a rozbor záznamu pro lepší orientaci v tomto typu učení.
Určeno:učitelům 1. stupně ZŠ
Lektor:Mgr. Petra Dočkalová
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-28564/2017-1-1198
Poplatek: smluvní cena
Poznámka: Absolvování vzdělávacího programu neopravňuje k samostatné práci s metodou FIE v praxi.


Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
2. listopad 2018 26. říjen 2018 9:00 - 16:00 hodin Základní škola a mateřská škola, Adršpach, Dolní Adršpach 71   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 501113 číslo vzdělávací akce 5-01-1-13
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích