Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 20. září 2019 @ 08:02 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-01-2-02
     Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů/3. semestr Akce č. 1-01-2-02

Obsah: Pokračování čtyřsemestrového studia pro získání způsobilosti k výkonu specializovaných činností v oblasti prevence sociálně patologických jevů dle § 9 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 317/2005 Sb.
Určeno:stávajícím frekventantům studia
Lektor:PhDr. David Čáp, Ph.D., MUDr. Lubomír Hadaš, Ph.D., MUDr. Jela Hrnčiarová, PhDr. Pavel Janský, Ph.D., Mgr. Martin Kaliba, Mgr. Martina Kekulová, Mgr. Světluše Kotrčová, kpt. PhDr. Ondřej Moravčík, Mgr. Jitka Musilová
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-24546/2018-1-817
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD linkou MHD č. 24, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží) nebo č. 9 (8. zastávka od terminálu, 7. od vlak. nádraží), projít areálem prodejny směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesty značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže)
Poplatek: uhrazen na počátku studia
Poznámka: Předběžný termín odevzdání zhodnocené závěrečné práce 1. 11. 2019 (1x v tištěné verzi, 1x v elektronické verzi zaslat na e-mail volakova@cvkhk.cz). Závěrečné zkoušky 4. a 5. 12. 2019. Změna termínů vyhrazena. S sebou noste obuv na přezutí.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
5. únor 2019 ----------     9:00 - 16:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Přihláška na všechny termíny
11. únor 2019 ----------     9:00 - 15:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
18. únor 2019 ----------     9:00 - 15:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
7. březen 2019 ----------     9:00 - 16:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
18. březen 2019 ----------     9:00 - 16:00 hodin PPP KHK, Na Okrouhlíku 1371 a Magistrát MHK - OSPOD, Československé armády 408    
27. březen 2019 ----------     9:00 - 15:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
11. duben 2019 ----------     9:00 - 16:00 hodin Středisko komplexní terapie psychosomatických poruch v Hradci Králové, Kavčí plácek 121/1    
12. duben 2019 ----------     9:00 - 17:00 Štefánikova 566, Hradec Králové a PČR, Mrštíkova 541, Hradec Králové    
26. duben 2019 ----------     9:00 - 15:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
16. květen 2019 ----------     9:00 - 16:00 hodin Okresní soud v Hradci králové, I. Herrmanna 227/2, Hradec KrálovéDDÚ; SVP, ZŠ a ŠJ, Hradec Králové    
28. květen 2019 ----------     9:00 - 15:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
13. červen 2019 ----------     9:00 - 16:00 hodin DD Nechanice, Hrádecká 267 a LNN Nechanice, Vaňhalova 224    
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 101202 číslo vzdělávací akce 1-01-2-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích