Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 6. červen 2020 @ 12:55 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-01-2-15
     Žák s potřebou podpůrných opatření v běžné škole Akce č. 5-01-2-15

Akce byla zrušena !

Obsah: Seminář v časovém rozsahu 8 hodin. Vymezení pojmu a charakteristiku dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, vzdělávání dětí a žáků nadaných a mimořádně nadaných. Klíčové principy společného vzdělávání. Posílení záruk společného vzdělávání - nastavení a přehled podpůrných opatření. Postup školy při realizaci podpůrných opatření. Role školy, školského poradenského pracoviště a školského poradenského zařízení.
Určeno:ředitelům, učitelům MŠ a ZŠ
Lektor:Mgr. Iva Lüftnerová
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-5758/2017-1-475
Poplatek: 1 000 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
30. květen 2019 23. květen 2019 8:30 - 16:00 hodin Bartoňova 1005, Náchod   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 501215 číslo vzdělávací akce 5-01-2-15
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích