Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 7. červen 2020 @ 12:27 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-00-2-16
     Studium pro ředitele škol a školských zařízení Akce č. 1-00-2-16

Obsah: Akreditované studium pro získání způsobilosti pro řídící činnosti dle § 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. a § 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb., a standardu MŠMT. Obsahuje 4 základní moduly - Základy práva, Pracovní právo, Financování školy a Organizace školy a pedagogického procesu + manažerskou stáž. Je zakončeno zkouškou a obhajobou závěrečné práce před komisí. Celková časová dotace je 130 hodin (105 hodin výuka a 25 hodin stáž).
Určeno:ředitelům škol a školských zařízení, kteří zatím nesplňují podmínku pro výkon funkce dle § 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. a dalším zájemcům
Lektor:tým zkušených lektorů
Garant: Mgr. Marcela Nováková (novakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-24546/2018-1-817
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD z nástupiště D2 linkou MHD č. 24 , vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží), nebo č. 9, vystoupit na téže zastávce (10. zastávka od terminálu, 9. od vlak. nádraží), projít areálem prodejny směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené a Metropolitní univerzitě, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesty značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže)
Poplatek: 10 500 Kč
Poznámka: U studia došlo k posunu termínu zahájení z původně plánovaného 20. 5. na 27. 5. 2019. Pokračování studia v 1. pololetí šk. roku 2019/2020 v předpokládaných termínech 12. 9., 25. 9., 10. 10., 21. 10., 6. 11., 20. 11., 10. 12. 2019. Manažerské stáže 11. 12. 2019 - 17. 1. 2020. Závěrečné zkoušky 24. 1. 2020. Případná změna termínu vyhrazena

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
27. květen 2019 20. květen 2019 8:30 - 17:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Přihláška po termínu
7. červen 2019 ----------     9:00 - 17:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Přihláška po termínu
8. červen 2019 ----------     8:00 - 16:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Přihláška po termínu
28. srpen 2019 ----------     9:00 - 17:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Přihláška po termínu
tisk pozvánky se všemi termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 100216 číslo vzdělávací akce 1-00-2-16
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích