Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 5. prosinec 2020 @ 09:33 CET
Podrobný popis akce číslo 4-02-1-01
     Hry v přípravě k matematice Akce č. 4-02-1-01

Obsah: Prožitkový seminář s ukázkou přímé práce s dětmi, zaměřený na přípravu dítěte MŠ na školní matematiku. Pochopení matematické podstaty komplexních aktivit, které jsou svým charakterem typické pro mateřskou školu a které mohou být svým námětem inspirující. Rozvoj a využití jazyka v matematicko-badatelských činnostech (lze kombinovat i s prací venku) a přesahy přípravy na školní matematiku, rozvoj přírodovědné gramotnosti (bez akcentu na fixaci znalostí).
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:PhDr. Michaela Kaslová, CSc.
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-14326/2018-1-617
Poplatek: 800 Kč
Poznámka: S sebou přineste lupu, plastový kelímek, PET lahev, drátěné ramínko, svíčku ve sklenici, baterku, pár kamínků, oblázků, šišku, list.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
30. září 2019 17. září 2019 9:00 - 13:30 hodin MŠ Máj, Jičín, Pod Koželuhy 171   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 402101 číslo vzdělávací akce 4-02-1-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích