Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Čtvrtek, 19. září 2019 @ 02:35 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-07-2-03
     Od přírody k welfare - Lidoopi Akce č. 1-07-2-03

Obsah: Seminář zaměřený na živočišnou čeleď Hominoidea. Zařazení lidoopů do živočišného systému, morfologie, ekologie a vývoj chovu lidoopů v zoologických zahradách. Praktické seznámení s chovem lidoopů v podmínkách Safari Parku a se vzdělávacím programem pro školní skupiny.
Určeno:učitelům ZŠ a SŠ
Lektor:Mgr. Markéta Grúňová
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-1336/2019-1-168
Poplatek: 800 Kč
Poznámka: Doprava do místa konání individuální. Prezence od 9:00 do 9:30 hodin v galerii Tengenenge (nad Zooshopem).

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
7. květen 2019 30. duben 2019 9:30 - 15:00 hodin ZOO Dvůr Králové nad Labem   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 107203 číslo vzdělávací akce 1-07-2-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích