Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 5. červen 2020 @ 07:13 CEST
Podrobný popis akce číslo 3-08-2-02
     Cvičení Kebbelts Akce č. 3-08-2-02

Akce byla zrušena !

Obsah: Praktický seminář zaměřený na cvičení Kebbelts jako novou cvičební metodu, která zahrnuje širokou škálu tělesných cvičení s rozdílnými účinky na lidský organismus a má charakter zdravotního cvičení (bez poskoků a nárazů). Specifika jednotlivých druhů cvičení a jejich aplikace, kompenzační a kondiční cvičení, funkční diagnostika a korekce. Cvičení bez pomůcek (pouze s vlastní váhou těla), nebo se cvičebním náčiním (velké míče, overbally, malé míčky, činky, gumy na cvičení apod.). Zdravotní benefity cvičení - udržuje přiměřenou tepovou frekvenci ve zdravotní i aerobní zóně, pomáhá zlepšovat zdravotní potíže, vede ke zlepšení celkové kondice i kardiovaskulárního systému.
Určeno:učitelům ZŠ, SŠ, vychovatelům školských zařízení, pedagogům volného času
Lektor:Bc. Lucie Hejduková
Garant: Bc. Petra Jedlinská (jedlinska@cvkhk.cz)
Akreditace: Program je v akreditačním řízení
Doporučené spojení: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501. Panelová budova stojící bokem k silnici, druhý vchod, přízemí.
Poplatek: 600 Kč
Poznámka: S sebou přineste pohodlné sportovní oblečení, obuv, pití a ručník.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
4. červen 2019 27. květen 2019 9:00 - 12:30 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 308202 číslo vzdělávací akce 3-08-2-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích