Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 20. srpen 2019 @ 07:43 CEST
Podrobný popis akce číslo 2-01-2-03
     Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve výuce Akce č. 2-01-2-03

Obsah: Seminář v časovém rozsahu 8 hodin. Seznámení s problematikou práce asistenta pedagoga a naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Rozdíl mezi asistentem pedagoga a osobním asistentem. Role školského poradenského zařízení při zavádění funkce asistenta pedagoga (spolupráce se speciálním pedagogem, školním psychologem a výchovným poradcem). Činnosti asistenta pedagoga v edukačním procesu. Společné působení asistenta pedagoga a učitele (vzájemná spolupráce, vztah k žákovi, pracovníkům školy a rodičům). Organizace vyučování, ve kterém působí asistent pedagoga. Didaktické zásady, metody práce, praktické rady a náměty. Vzájemná výměna zkušeností, seznámení s příklady.
Určeno:učitelům MŠ, ZŠ, speciálním pedagogům, asistentům pedagoga a vychovatelům školských zařízení
Lektor:Mgr. Jana Jedličková
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-1336/2019-1-168
Doporučené spojení: Z vlakového nádr. se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu Obchodní akademie. Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m).
Poplatek: 1 000 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky a flash disk.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
4. duben 2019 28. březen 2019 8:00 - 14:30 hodin Malé náměstí 158, Trutnov   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 201203 číslo vzdělávací akce 2-01-2-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích