Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 5. prosinec 2020 @ 10:18 CET
Podrobný popis akce číslo 1-01-1-09
     Jaký jsem člověk, rodič, učitel, partner? - POZOR! Zrušeno ze zdravotních důvodů lektorky. Náhradní termín bude oznámen. Akce č. 1-01-1-09

Akce byla zrušena !

Obsah: Interaktivní vzdělávací program. Odpovědi psycholožky na dotazy účastníků k tématům - vývoj dítěte 3-7 let, příprava na školu, neklidné a neposlušné dítě, limity a rituály ve výchově, odměny a tresty, vzory ve výchově, bezkonfliktní výchova prarodičů, vztah současné rodiny a školy, spolupráce rodičů a učitelů, osobnost a autorita učitele, přetíženost žáků, komunikace ve škole atp.
Určeno:učitelům MŠ, ZŠ a SŠ
Lektor:PhDr. Lidmila Pekařová
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD linkou MHD č. 24, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží) nebo č. 9 (8. zastávka od terminálu, 7. od vlak. nádraží), projít areálem prodejny směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesty značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže).
Poplatek: 700 Kč
Poznámka: Program není akreditován MŠMT ČR. Podmínkou účasti jsou minimálně 2 dotazy do diskuse - formou zaslání předem na e-mail garanta (volakova@cvkhk.cz) nebo odevzdání anonymně do schránky u prezence (ČITELNĚ, nejlépe tisk z počítače).

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
26. říjen 2020 ----------     15:00 - 18:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 101109 číslo vzdělávací akce 1-01-1-09
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích