Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 7. červen 2020 @ 12:24 CEST
Podrobný popis akce číslo 4-01-2-11
     Setkání učitelů ZUŠ. Osobnostně sociální výchova/Objednávka Akce č. 4-01-2-11

Obsah: Osobnostně sociální výchova v práci učitele ZUŠ

Program:

26. 8. 10:00 - 16:30 hodin sborovna na téma Inkluze - Mgr. Martin Kaliba, Vybraná témata ze speciální pedagogiky (Akreditace MSMT-1336/2019-1-168)
17:00 Nové Město nad Metují Mgr. M. Mrázková komentovaná procházka - pamětihodnosti a osobnosti města, společná večeře, závěr

27.8. 9:00 - 15:30 hodin Sebereflexe a zdravý životní styl - prevence proti vyhoření osobnosti (MSMT-32838/2018-1-977), MUDr. Lubomír Hadaš

28.8. 10:00 - 14:00 hodin Etiketa v práci učitele ZUŠ, asistovaný oběd Jan Holata

Určeno:učitelům ZUŠ
Lektor:MUDr. Hadaš, Jan Holata, Mgr. Martin Kaliba, Mgr. Markéta Mrázková
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Poplatek: smluvní cena
Poznámka: Program na objednávku ZUŠ Jičín

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
26. - 28. srpen 2019 25. prosinec 2018 10:00 - 19:30 hodin Hotel Bonato Náchod, Lázeňská 102   Přihláška na všechny termíny
27. srpen 2019 ----------     9:00 - 16:30 hodin Hotel Bonato Náchod, Lázeňská 102    
28. srpen 2019 ----------     10:00 - 14:00 hodin Hotel Bonato Náchod, Lázeňská 102    
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 401211 číslo vzdělávací akce 4-01-2-11
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích