Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Čtvrtek, 20. červen 2019 @ 01:25 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-01-2-13
     Specifické vývojové poruchy učení a chování - základní kurz Akce č. 1-01-2-13

Obsah: Základní kurz zaměřený na reedukaci specifických vývojových poruch učení a chování. Osvojení pedagogické diagnostiky. Vymezení základních pojmů, definice, příčiny vzniku poruch. Diagnostika SPU v poradenském zařízení (organizace péče o děti se SPUCH - linie školských poradenských zařízení, klinika, soukromé poradny; asistent pedagoga). Dyslexie v předškolním věku. Nové trendy ve výukových a reedukačních postupech. Přehled aktuálních diagnostických pomůcek, pracovních postupů, materiálů. Dyspraxie, dyskalkulie (náprava dyskalkulických obtíží). Tvorba IVP (hodnocení, klasifikace, spolupráce s rodiči). Rozvoj učebních strategií. Vedení reedukačních skupin a individuální práce s žáky (stavba reedukační hodiny). Terapeutické metody pro práci s dětmi s SPUCH (dyslexie, dysgrafie, DOG). Kasuistický seminář - rozbor konkrétních reedukačních postupů.
Určeno:učitelům ZŠ a speciálním pedagogům
Lektor:Mgr. Ivana Goddefroy a Mgr. Jaromíra Zajícová
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-32556/2016-1-989
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD linkou MHD č. 24, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží) nebo č. 9 (8. zastávka od terminálu, 7. od vlak. nádraží), projít areálem prodejny směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesta značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže).
Poplatek: 4 000 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
16. duben 2019 09. duben 2019 8:00 - 17:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Přihláška na všechny termíny
17. duben 2019 09. duben 2019 8:00 - 17:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
18. duben 2019 09. duben 2019 8:00 - 17:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 101213 číslo vzdělávací akce 1-01-2-13
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích