Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Čtvrtek, 20. červen 2019 @ 01:57 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-11-2-02
     Projektová dílna - tvorba vyučovacího projektu Akce č. 1-11-2-02

Akce byla zrušena !

Obsah: Pracovní dílna s možností vytvořit si ve skupině vlastní projekt. Podpůrné aktivity na cestě k produktu, fázování procesu tvorby, zpětná vazba od účastníků a lektora pomocí předem stanovených kritérií hodnocení. Možnost vyzkoušení si (v roli žáka) realizovat část projektu (úvodní fázi), porovnat různé přístupy k tvorbě projektů, vytvořit seznam kritérií kvalitního projektu, vytvořit v oborových skupinách (nebo individuálně) návrh vlastního projektu a poskytnout na něj průběžnou zpětnou vazbu. Konkrétní příklady vhodné pro rozdílné typy a zaměření škol tak, aby každý účastník získal praktické náměty pro žáky, s nimiž pracuje.
Určeno:učitelům SOŠ, SOU a VOŠ
Lektor:Mgr. Petra Keprtová
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: Držitelem akreditace je jiný subjekt
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD linkou MHD č. 24, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží) nebo č. 9 (8. zastávka od terminálu, 7. od vlak. nádraží), projít areálem prodejny směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesta značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže).
Poplatek: 1 000 Kč
Poznámka: Program je realizován ve spolupráci se společností JOB - spolek pro inovace, která je držitelem akreditace a vydavatelem osvědčení.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
14. březen 2019 01. březen 2019 9:00 - 15:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 111202 číslo vzdělávací akce 1-11-2-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích