Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 6. červen 2020 @ 13:09 CEST
Podrobný popis akce číslo 2-12-2-03
     Speciální práce s textovým a tabulkovým editorem Akce č. 2-12-2-03

Obsah: 2dílný kurz v celkové časové dotaci 16 hodin. 1. Práce s textovým editorem s cílem umožnit efektivní tvorbu dokumentů. Tvorba tzv. dlouhých dokumentů - tj. příruček, učebních textů (včetně sazby vzorců). Usnadnění činnosti pomocí publikačních funkcí (styly, obsah, rejstřík, křížové dotazy). Grafika, nástroje pro kreslení. Hromadná korespondence. Tvorba maker. Pokročilé funkce tisku. Použití programu FinePrint pro automatizovaný tisk brožur. 2. Práce s tabulkovým editorem s cílem umožnit efektivní práci s tabulkami. Vybrané funkce (když, vnořená funkce když). Možnosti formátování tabulek, podmíněné formátování. Tvorba vzorců. Souhrny a databázové funkce, jejich řazení, třídění dat. Vyhledávání, kontingenční tabulka. Možnost kombinace a porovnávání dat. Praktická cvičení, práce s úlohami.
Určeno:učitelům ZŠ, ZUŠ, SŠ, VOŠ, vychovatelům školských zařízení a pedagogům volného času
Lektor:Mgr. Petr Voda
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-12568/2017-1-741
Doporučené spojení: Z vlakového nádr. se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu Obchodní akademie. Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m).
Poplatek: 2 500 Kč
Poznámka: S sebou přineste vlastní notebook s nainstalovanou textovou a tabulkovou aplikací a přezůvky. Upozorňujeme, že kalkulace výše účastnického poplatku na tento vzdělávací program je prováděna s předpokladem určitého počtu účastníků. V případě nižšího počtu přihlášených zájemců je realizace programu možná pouze za podmínky navýšení účastnického poplatku, k němuž by došlo po předchozím projednání se všemi přihlášenými.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
13. květen 2019 06. květen 2019 8:00 - 14:30 hodin Malé náměstí 158, Trutnov   Přihláška na všechny termíny
16. květen 2019 ----------     8:00 - 14:30 hodin Malé náměstí 158, Trutnov    
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 212203 číslo vzdělávací akce 2-12-2-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích