Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 5. červen 2020 @ 07:45 CEST
Podrobný popis akce číslo 2-08-2-04
     Pohybová průprava s tanečky Akce č. 2-08-2-04

Obsah: Náměty na cvičení s dětmi - hravou a zábavnou formou, s hudbou a tanečními prvky přizpůsobenými jejich fyzickým možnostem. Tanečky na dětské písničky i moderní hudbu, cviky ve dvojicích, tvorba mini choreografií pro účely besídek a vystoupení v MŠ i ZŠ. Cvičení zábavnou formou, pro radost z pohybu a z hudby.
Určeno:učitelům MŠ a 1. stupně ZŠ
Lektor:Gabriela Bašková
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-32838/2018-1-977
Doporučené spojení: Z vlakového nádr. se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu Obchodní akademie. Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m).
Poplatek: 600 Kč
Poznámka: S sebou přineste sportovní obuv, podložku na cvičení a pohodlný oděv.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
5. červen 2019 29. květen 2019 9:00 - 13:00 hodin Malé náměstí 158, Trutnov   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 208204 číslo vzdělávací akce 2-08-2-04
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích