Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 5. červen 2020 @ 09:07 CEST
Podrobný popis akce číslo 2-08-2-03
     Výběr psychomotorických her pro zklidnění, soustředění a relaxaci Akce č. 2-08-2-03

Obsah: Praktický seminář k využití psychomotorických činností a her během výuky a běžného režimu dne. Nabídka praktických ukázek her pro seznámení a rozvoj pozornosti, motoriky, laterality, komunikace, spolupráce, napětí a uvolnění, vnímání těla v prostoru a poznávání sama sebe a relaxační činnosti. Seznámení s možností využití netradičního náčiní a pomůcek.
Určeno:učitelům MŠ, ZŠ a vychovatelům školských zařízení
Lektor:Mgr. Viktor Pacholík, Mgr. Jana Sklenaříková, Ph.D.
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-1336/2019-1-168
Doporučené spojení: Z vlakového nádr. se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu Obchodní akademie. Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m).
Poplatek: 800 Kč
Poznámka: S sebou přineste vhodné oblečení a sportovní obuv do tělocvičny.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
27. květen 2019 20. květen 2019 8:00 - 13:00 hodin Malé náměstí 158, Trutnov   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 208203 číslo vzdělávací akce 2-08-2-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích