Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Čtvrtek, 20. červen 2019 @ 01:25 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-13-2-03
     Výtvarné kouzlení Akce č. 1-13-2-03

Obsah: Seminář v časovém rozsahu 8 hodin. Výtvarné nápady, tipy a techniky do výtvarných lekcí po celý rok, s použitím běžných a snadno dostupných materiálů. Asambláž a prostorové reliéfy (výroba rámečků k různým příležitostem, tisky z koláží), výrobky z papíru a textilu (výroba ozdobných desek, hmatová kniha), grafické techniky a otisky (výroba nápaditých razítek s použitím tavné pistole), malování pěnou a krepovým papírem (veselé a fantazijní kombinace), technika vykrývání páskou, práce se suchým pastelem.
Určeno:vychovatelům ŠD a pedagogům volného času
Lektor:Mgr. Jana Podzemná
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-32838/2018-1-977
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD linkou MHD č. 24, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží) nebo č. 9 (8. zastávka od terminálu, 7. od vlak. nádraží), projít kolem prodejny Kubík směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesta značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže).
Poplatek: 1 000 Kč
Poznámka: S sebou přineste tužku, ostré nůžky, plochý štětec střední, lepidlo v tyčince, 2 ks karton A5 (např. z krabice od sušenek).Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
15. duben 2019 29. březen 2019 9:00 - 15:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 113203 číslo vzdělávací akce 1-13-2-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích