Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 6. červen 2020 @ 14:01 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-01-2-02
     Centra aktivit jako nekonečný zdroj situací k učení Akce č. 5-01-2-02

Akce byla zrušena !

Obsah: Seznámení s principem fungováni center aktivit - oblasti, časové dotace, struktura aktivit. Typy úkolů v centrech - jaké cíle sledují a co rozvíjejí, příklady v jednotlivých oblastech výuky. Funkce žáků v centrech v souvislosti s jejich osobnostně sociálním rozvojem, motivací, aktivizací, týmovou spoluprací. Modelové situace - nastavení cíle výuky, rozvoj komunikačních dovedností, použití popisné zpětné vazby. Klady a zápory výuky v centrech aktivit, náměty na adaptace do vlastní výuky.
Určeno:učitelům 1. stupně ZŠ
Lektor:Mgr. Pavlína Moravcová
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-14326/2018-1-617
Poplatek: 700 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
25. únor 2019 18. únor 2019 9:00 - 14:00 hodin Bartoňova 1005, Náchod   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 501202 číslo vzdělávací akce 5-01-2-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích