Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 6. červen 2020 @ 12:22 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-00-2-15
     Vzdělávací program pro zástupce ředitelů škol a ŠZ. Aby nás stres nestresoval Akce č. 1-00-2-15

Akce byla zrušena !

Obsah: Čtrnáctý z cyklu seminářů k profesní podpoře pedagogů na pozici zástupce ředitele, tentokrát výjezdní, spojený s pohybovými aktivitami, zaměřený na prevenci zdravotních problémů způsobených výkonem náročné profese. Fyziologická reakce organismu na stres. Co se při stresu odehrává v našem těle? Je stres vždy škodlivý? Chronický stres jako rizikový faktor civilizačních onemocnění a co s tím. Jaké jsou psychosomatické souvislosti chronického stresu? Syndrom vyhoření a učitelé jako nejohroženější povolání. Jak identifikovat hrozící syndrom vyhoření a jak se mu bránit? První pomoc, když už je to tady. Jak vypadá aktivní prevence stresu v praxi, duševní hygiena prakticky. Jídlo a stres. Fyzická aktivita jako účinná prevence stresu. Cvičení nejenom pro bolavá záda.
Určeno:zástupcům ředitelů škol a školských zařízení
Lektor:MUDr. Marie Skalská
Garant: Mgr. Marcela Nováková (novakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-956/2017-1-205
Poplatek: 3 000 Kč
Poznámka: Uzávěrka přihlášek 31. března 2019. Doprava do místa konání individuální. Prezence a ubytování 1. den od 17 do 18 hod. Stravování začíná ve čtvrtek večeří a končí v sobotu obědem. Ubytování a stravu hradí každý účastník na místě (objednáno všem přihlášeným, případný nezájem o služby + zájem o 1 lůžkový pokoj sdělte do uzávěrky přihlášek garantovi akce). S sebou přivezte přezůvky, pohodlné oblečení na cvičení a karimatku.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
16. - 18. květen 2019 31. březen 2019 ČT od 18:00 hodin, SO do 14:00 hodin místo bude upřesněno   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 100215 číslo vzdělávací akce 1-00-2-15
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích