Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 5. červen 2020 @ 07:19 CEST
Podrobný popis akce číslo 2-08-2-01
     Učení v pohybu Akce č. 2-08-2-01

Akce byla zrušena !

Obsah: Seznámení s aktivizující výukovou metodou založenou na kinestetickém učebním stylu. Jak s dětmi s ADHD pracovat touto metodou v rámci integrace v běžné škole? Základní principy kinestetického učebního stylu a možnosti jeho využití ve školní praxi. Ukázky ze zásobníku pohybových her v českém jazyce a matematice pro mladší školní věk s důrazem na potřeby žáků s ADHD. Metodické postupy k uplatnění metod učení v pohybu - hravá forma, motivační a zábavné prvky.
Určeno:učitelům 1. stupně ZŠ
Lektor:Mgr. Daniela Jonášová
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-943/2016-1-162
Doporučené spojení: Z vlakového nádraží se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu školy. Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m).
Poplatek: 600 Kč
Poznámka: S sebou přineste pohodlné oblečení a přezůvky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
11. únor 2019 04. únor 2019 8:00 - 12:00 hodin Malé náměstí 158, Trutnov   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 208201 číslo vzdělávací akce 2-08-2-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích