Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 6. červen 2020 @ 12:03 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-01-2-09
     Plán pedagogické podpory a IVP Akce č. 5-01-2-09

Obsah: Interaktivní seminář zaměřený na praktické rady a postupy pro sestavení IVP a konkrétní práci s žákem podle něj. Stupně podpůrných opatření, přehled PO, rozdělení, obsah. PLPP, obtíže žáka, identifikování obtíží, kdy ještě se jedná o specifické rysy osobnosti žáka, a kdy už jde o poruchy učení s dopadem do celkového výkonu. Připomenutí pojmů dyslexie, dysgrafie, dysortografie, čtení zpráv z vyšetření, základní náležitosti IVP vyplývající z platných předpisů, informace o metodách, nácviku čtení a psaní, způsobu vedení dítěte s VPU, spolupráce a komunikace s PPP, SPC, rodinou, domácí příprava. Jak vývoj dítěte ovlivňuje proces učení. Jak se poruchy učení promítají do jednotlivých předmětů.
Určeno:učitelům ZŠ a asistentům pedagoga
Lektor:Mgr. Zuzana Pavelová
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-1336/2019-1-168
Poplatek: 800 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
2. duben 2019 25. březen 2019 9:00 - 14:30 hodin Bartoňova 1005, Náchod   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 501209 číslo vzdělávací akce 5-01-2-09
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích