Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 20. září 2019 @ 08:01 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-07-2-02
     Lesní ateliér aneb Proč a jak tvořit s dětmi v terénu Akce č. 5-07-2-02

Akce byla zrušena !

Obsah: Seminář seznamující s neziskovou organizací v oblasti environmentální výchovy Semínko Země, která provozuje přírodní klub Kořínek v Semilech a lesní rodinné centrum ve Všeni u Turnova. Obsah činnosti certifikovaného střediska EVVO, informace o přírodní zahradě u památkově chráněné dřevěnky. Ukázky z programů pro MŠ a ZŠ - Etika a ekologie, Květ - svět, geometrie přírody - přesah do výtvarné výchovy. Programy věnované inspiraci zelených výtvarných umělců - F. Hunderwasser - zelená architektura, A.Goldsworthy - land art.
Určeno:učitelům MŠ, ZŠ, vychovatelům ŠD a pedagogům volného času
Lektor:PaedDr. Lenka Hřibová
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-1336/2019-1-168
Poplatek: 800 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
12. červen 2019 05. červen 2019 9:00 - 15:00 hodin Bartoňova 1005, Náchod   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 507202 číslo vzdělávací akce 5-07-2-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích