Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Čtvrtek, 20. červen 2019 @ 01:35 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-02-2-01
     Jak na dílničku s Montessori pomůckami v MŠ Akce č. 5-02-2-01

Akce byla zrušena !

Obsah: Seminář seznamující s Montessori přístupem k nejmladším dětem a s pomůckami (originál Montessori, nebo vyráběných svépomocí), které rozvíjejí děti v jejich zájmu o okolní svět v daném senzitivním období. Ukázka používání pomůcek a informace, co která rozvíjí a v jakém věku dítěte. Seznámení s životem a filozofií Marie Montessori pro děti od narození do 3 let. Základní pojmy, seznámení s prostředím, dospělý jako průvodce a vzor, každodenní činnosti, praktická ukázka činností, ukázka pomůcek pro větší děti.
Určeno:učitelům MŠ, asistentům pedagoga a dalším zájemcům
Lektor:Daniela Zelenková
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Poplatek: 500 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
14. březen 2019 07. březen 2019 12:00 - 15:00 hodin Bartoňova 1005, Náchod   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 502201 číslo vzdělávací akce 5-02-2-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích