Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 6. červen 2020 @ 14:01 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-01-2-04
     Duševní rovnováha aneb Jak si udržet všech pět pohromadě Akce č. 5-01-2-04

Obsah: Interaktivní seminář v časovém rozsahu 8 hodin, seznamující s metodami a náměty, jak si udržet duševní rovnováhu v rámci různých životních rolí při psychicky náročné profesi. Ukázky ilustračních videoklipů. Jak se zbavit neustálého pocitu napětí. Konflikty životních rolí a vztahů. Zmapování zdrojů stresu - prevence proti syndromu vyhoření. Základní komunikační techniky.
Určeno:učitelům MŠ, ZŠ, SŠ a vychovatelům školských zařízení
Lektor:PhDr. Petr Brichcín, Ph.D.
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-6548/2018-1-370
Poplatek: 1 000 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
12. březen 2019 05. březen 2019 9:00 - 15:30 hodin Bartoňova 1005, Náchod   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 501204 číslo vzdělávací akce 5-01-2-04
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích