Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 6. červen 2020 @ 11:56 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-04-2-07
     Letní jazykový a metodický kurz AJ Akce č. 1-04-2-07

Obsah: 5denní jazykový a metodický kurz v celkové časové dotaci 34 hodin. Tvorba výukových plánů, konverzace, poslechové aktivity, důraz na výslovnost, rytmus a intonaci, rozšiřování slovní zásoby, výuka reálií komunikativními metodami, doplňkové aktivity, Warmers, interference češtiny a partie mluvnice, které jsou pro české žáky obzvlášť obtížné, přítomnost culture ve výuce jazyka, metoda CLIL, použití L1 (mateřského jazyka) ve srovnání s L2 (cílový jazyk), práce s počítačem a možnosti, které nabízí moderní technologie, využití internetu, výběr vhodných programů na YouTube, projekty a jejich vhodné začlenění do výuky, možnosti práce s angličtinou mimo třídu - např. na výletě. V rámci kurzu možnost účasti na výletech s plněním zadaných úkolů a jejich následnou prezentací, ve večerním bloku filmy, hry, diskuse, zpívání. Prostor pro diskusi mezi účastníky kurzu, sdílení a výměnu zkušeností, uvádění příkladů dobré praxe a hodnocení kvality a vhodnosti výukových materiálů, učebnic i dalších zdrojů.
Určeno:učitelům 2. stupně ZŠ, SŠ a VOŠ
Lektor:Mgr. Michaela Čaňková a Mark Francis Sixsmith
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-1336/2019-1-168
Poplatek: 5 500 Kč
Poznámka: Kurz bude veden v anglickém jazyce. Doprava do místa konání individuální. Cena zahrnuje odborné lektorské vedení, ubytování a stravování formou plné penze. Podrobné informace o kurzu s formulářem přihlášky budou rozeslány do škol Královéhradeckého kraje v dubnu 2019. Přihlašování formou zaslání přihlášky do 4. 6. 2019.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
19. - 23. srpen 2019 04. červen 2019 zahájení ve 12:30 hodin - zakončení ve 14:00 hodin DM při SŠ průmyslové, textilní a polygrafické Červený Kostelec, Lhota za Č. Kostelcem 333   Přihláška na všechny termíny
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 104207 číslo vzdělávací akce 1-04-2-07
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích