Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 6. červen 2020 @ 12:46 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-01-2-07
     Komunikace s rodiči Akce č. 5-01-2-07

Akce byla zrušena !

Obsah: Interaktivní seminář v časovém rozsahu 8 hodin, zaměřený na složitější situace v komunikaci s rodiči žáků. Náhled na očekávání ze strany rodičů, vyučujících a vedení školy. Jaké informace a jakým způsobem škola předává - význam volby správné strategie a jednotnosti týmu. Principy bezpečného rozhovoru - možnosti zklidňování rodiče, formy předávání negativních informací, způsoby komunikace s afektovaným či slovně agresivním rodičem. Jak na nastavení součinnosti týmu pro efektivní spolupráci školy s rodiči. Příklady situací z praxe lektora i účastníků.
Určeno:učitelům 2. stupně ZŠ, ZUŠ, SŠ a vychovatelům školských zařízení
Lektor:PhDr. David Čáp, Ph.D.
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-14326/2018-1-617
Poplatek: 1 000 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
21. březen 2019 14. březen 2019 9:00 - 16:00 hodin Bartoňova 1005, Náchod   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 501207 číslo vzdělávací akce 5-01-2-07
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích