Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Čtvrtek, 20. červen 2019 @ 01:28 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-02-2-04
     Tajemství dobré výchovy Akce č. 5-02-2-04

Obsah: Jak vytvářet a podporovat bezpečné klima a neohrožující prostředí v MŠ. Základní potřeby dítěte a důsledky jejich nenasycení. Teorie životních scénářů, schéma lidského vědomí a jejich využití při pedagogické práci v MŠ. Role pedagoga v pedagogickém procesu předškolních dětí. Pedagogické principy při práci s dětmi ve věku do šesti let podle profesora Zdeňka Matějíčka. Příklady dobré praxe a nejčastějších chyb při práci s předškolními dětmi. Role rodičů ve výchově dítěte, spolupráce rodičů a školy.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:PhDr. Marek Herman
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-21382/2017-1-996
Poplatek: 800 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
15. duben 2019 09. duben 2019 9:30 - 13:30 hodin Bartoňova 1005, Náchod   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 502204 číslo vzdělávací akce 5-02-2-04
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích