Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 6. červen 2020 @ 12:57 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-01-2-10
     Komunikační dovednosti učitelů ZUŠ Akce č. 5-01-2-10

Obsah: Seminář v časovém rozsahu 8 hodin, zaměřený na osvojení a prohloubení důležitých komunikačních dovedností. Teoretické principy efektivní komunikace s důrazem na jejich praktické aplikace. Sdílení zkušeností z praxe, případové studie. Aktivní naslouchání v praxi učitele a jeho principy a aplikace v pedagogické praxi. Aktivní naslouchání v situacích, kdy žák klade odpor, aplikace poznatků asertivity. Manipulace ve vztazích a obrana proti ní, druhy manipulací, rozpoznání manipulace, možnosti zvládání manipulativního jednání. Konflikty ve vztazích s žáky, styly řešení konfliktů. Využití principů aktivního naslouchání, technika "já výrok" při řešení konfliktů, doporučené postupy. Zohlednění věkových skupiny a specifik žáků, s nimiž účastníci pracují.
Určeno:učitelům ZUŠ
Lektor:PhDr. Mgr. Tomáš Komárek
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-1336/2019-1-168
Poplatek: 1 000 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
12. duben 2019 05. duben 2019 9:00 - 16:00 hodin Bartoňova 1005, Náchod   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 501210 číslo vzdělávací akce 5-01-2-10
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích