Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 26. březen 2019 @ 19:41 CET
Podrobný popis akce číslo 4-08-2-02
     Netradiční jóga pro děti !Změna místa konání v ZUŠ Jičín! Akce č. 4-08-2-02

Obsah: Prožitkový seminář zaměřený na rozvoj pohybových dovedností formou cvičení jógy. Nácvik správného dýchání, zásady cvičení jógy, skladba cvičební jednotky a její specifika. Ukázka práce s dětmi. Využití doprovodu hudby, říkanek a pastelek k relaxaci a hře.
Určeno:učitelům MŠ, 1. - 2. třídy ZŠ a vychovatelům ŠD
Lektor:Kateřina Tomíčková
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-21382/2017-1-996
Poplatek: 700 Kč
Poznámka: S sebou přineste podložku na cvičení, pohodlné oblečení, teplé ponožky a pastelky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
2. duben 2019 25. únor 2019 8:30 - 12:30 hodin ZUŠ Jičín, Valdštejnovo nám 1   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 408202 číslo vzdělávací akce 4-08-2-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích