Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 5. červen 2020 @ 07:53 CEST
Podrobný popis akce číslo 4-08-2-02
     Netradiční jóga pro děti Akce č. 4-08-2-02

Obsah: Prožitkový seminář zaměřený na rozvoj pohybových dovedností formou cvičení jógy. Nácvik správného dýchání, zásady cvičení jógy, skladba cvičební jednotky a její specifika. Ukázka práce s dětmi. Využití doprovodu hudby, říkanek a pastelek k relaxaci a hře.
Určeno:učitelům MŠ, 1. - 2. třídy ZŠ a vychovatelům ŠD
Lektor:Kateřina Tomíčková
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-21382/2017-1-996
Poplatek: 700 Kč
Poznámka: S sebou přineste podložku na cvičení, pohodlné oblečení, teplé ponožky a pastelky.
!Změna místa konání v ZUŠ Jičín!

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
2. duben 2019 25. únor 2019 8:30 - 12:30 hodin ZUŠ Jičín, Valdštejnovo nám 1   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 408202 číslo vzdělávací akce 4-08-2-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích