Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 6. červen 2020 @ 11:49 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-01-2-13
     Asertivita a efektivní komunikace Akce č. 5-01-2-13

Obsah: Seminář v časovém rozsahu 8 hodin, poskytující vhled do základních pravidel efektivní komunikace. Efektivní komunikace v komunikačně náročných situacích - komunikace s úzkostným či agresivním dítětem, žákem, úskalí komunikace s adolescenty, manipulace a obrana proti ní. Chyby v komunikaci - verbální, neverbální, interakce, pasivita, agresivita, manipulace, stereotypy v komunikaci, chyby ve vnímání. Strategie řešení konfliktů - konstruktivní přístup, asertivita ve výchově. Zpětná vazba a sebereflexe. Praktický nácvik - řešení konkrétních situací ze školského prostředí účastníků, specifikace dle věku dětí a žáků.
Určeno:učitelům MŠ, ZŠ a SŠ
Lektor:PhDr. Zdenko Matula
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-21382/2017-1-996
Poplatek: 1 000 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
16. květen 2019 09. květen 2019 9:00 - 16:00 hodin Bartoňova 1005, Náchod   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 501213 číslo vzdělávací akce 5-01-2-13
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích