Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 11. srpen 2020 @ 18:10 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-00-1-11
     Jak vytvořit podmínky pro rozvoj digitálních kompetencí pedagogů Akce č. 1-00-1-11

Obsah: Co po svých pedagozích požadovat (co by měl být standard, co nadstandard), kam by je mělo vedení školy směřovat a posouvat tak, aby byli schopni účinně podporovat digitální gramotnost u svých žáků, co vše k tomu potřebují, aby to fungovalo. Evropský rámec digitálních kompetencí pedagogů.
Určeno:ředitelům všech typů škol a školských zařízení
Lektor:PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D.
Garant: Mgr. Marcela Nováková (novakova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program je v akreditačním řízení
Poplatek: 700 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
13. listopad 2020 01. prosinec 2020 9:00 - 14:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Královépřihlásit se  
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 100111 číslo vzdělávací akce 1-00-1-11
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích