Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 13. duben 2021 @ 20:43 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-04-1-02
     Festivals in Britain and the USA Akce č. 1-04-1-02

Obsah: Náměty na zařazení témat spojených se svátky a kulturními zvyklostmi v Británii a USA do běžné výuky ve škole. Ukázky aktivit pro projektovou, skupinovou i individuální práci se žáky na úrovni A1-A2. Téma Bonfire night - historické a kulturní souvislosti (problem solving activities, grammar in action, debate, Halloween story). Téma Thanksgiving day - warm ups, vocabulary, grammar and listening in context, role plays, communication activities. Téma Spring holidays - ukázky krátkodobé a dlouhodobé projektové práce, writing activities různých úrovní, ukázky využití internetu a medií, tipy na domácí úkoly. Role plays, slovní zásoba, reálie, gramatika, poslech, videa, čtení a hry.
Určeno:učitelům 2. stupně ZŠ
Lektor:Mgr. Pavla Fejfarová, Ph.D.
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-16118/2019-1-685
Poplatek: 600 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
17. říjen 2019 10. říjen 2019 8:30 - 12:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 104102 číslo vzdělávací akce 1-04-1-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích