Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 12. červen 2021 @ 22:17 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-13-2-01
     Jak zpracovat a podat projekt v rámci "šablon pro DMI" - OBJEDNÁVKA Akce č. 1-13-2-01

Obsah: Seminář poskytující informace k obsahu výzvy č. 02_18_065 Šablony pro SŠ a VOŠ II - MRR a č. 02_18_066 Šablony pro SŠ a VOŠ II - VRR , jejíž součástí je i podpora ubytovacích zařízení, a metodickou pomoc pro vlastní zpracování a podání projektu zjednodušeného vykazování.
Určeno:vedoucím pracovníkům a vychovatelům DMI
Lektor:Mgr. Lucie Karešová
Garant: Mgr. Marcela Nováková (novakova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Doporučené spojení: Domov mládeže, internát a ŠJ, Vocelova 1469/5, Hradec Králové se nachází v blízkosti hl. nádraží ČD a terminálu HD (cca 5 min. chůze). Od terminálu HD pěšky k městskému okruhu (k budově bývalého ÚP), zabočit po chodníku doprava, kousek pokračovat k přechodu, přejít silnici a pokračovat k DMIŠJ (růžová budova proti přechodu)
Poplatek: 250 Kč
Poznámka: Program je realizován na objednávku Asociace domovů mládeže a internátů

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
22. březen 2019 15. březen 2019 9:30 - 13:30 hodin DMIŠJ, Hradec Králové, Vocelova 1469/5   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 113201 číslo vzdělávací akce 1-13-2-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích