Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 13. duben 2021 @ 22:02 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-04-1-05
     Inovativní metody ve výuce cizího jazyka na 2. stupni ZŠ Akce č. 1-04-1-05

Obsah: Seminář v časovém rozsahu 8 hodin. Náměty na procvičování všech řečových dovedností a komunikačních schopností, k rozšíření slovní zásoby, procvičení gramatiky a výslovnosti. Ukázky jazykových rozcviček (Zastav autobus, Tajné slovo, Hádej čí, Nejdelší jméno, Write-Draw-Do), rozehřívacích či jazykově pohybových aktivit (Sleduj-poslouchej-dotkni se, Já mám-kdo má, Telefonní číslo, Běhací kufr, Běhací test), aktivit na rozvoj komunikačních dovedností v různých tématech (Speed-dating, Prompts, Hádačka), aktivit párového a koopertivního učení (Sole, QR kódy, Bingo, Stejný-jiný), jazykových her na procvičení gramatiky a výslovnosti (Lodě, Najdi kdo, Piškvorky, Scrabble), na rozšíření slovní zásoby (Veverka, Dobble, Mluvící tričko, Převrácená třída), pro práci s příběhem (Život v obrázcích, Krátký příběh dlouze, Život hrdiny). Výukové materiály a pomůcky, využitelné weby, aplikace pro dotykové telefony nebo tablety.
Určeno:učitelům AJ na 2. stupni ZŠ
Lektor:Mgr. Lukáš Heřman
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-16118/2019-1-685
Poplatek: 1 000 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
8. leden 2020 15. prosinec 2019 8:30 - 15:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 104105 číslo vzdělávací akce 1-04-1-05
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích