Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 16. prosinec 2018 @ 21:11 CET
Podrobný popis akce číslo 1-03-1-08
     Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti - AKCE NA OBJEDNÁVKU Akce č. 1-03-1-08

Obsah: 3dílný kurz v celkové časové dotaci 24 hodin, zaměřený na informační a metodickou podporu v rozvíjení čtenářské gramotnosti žáků. Náměty na rozvoj čtenářských dovedností, na sestavení čtenářské dílny pro žáky, na modernizaci výuky v souvislosti s tématy mediální výchovy. Příklady využití obrazového materiálu reklamy (popis, vytváření hypotéz, doplňování textu, vlastní tvorba atd.) a tištěných autentických materiálů (práce s chybou, tvorba vlastního textu, hry s jazykem atd.). Ukázky zařazení audiovizuálních prostředků do výuky (nácvik porozumění nonverbálního vyjádření, rozpoznání funkce obrazu, zvuku, výběru jazykových prostředků, vnímání multikulturních zvláštností atd.). Kde a jak hledat literaturu a další zdroje k danému tématu ve výuce českého jazyka a literatury. Jak využít k této problematice lekce informačního vzdělávání v knihovně, jaké jsou možnosti spolupráce s knihovnou v různých etapách přípravy na výuku i při vlastní realizaci výuky.
Určeno:učitelům českého jazyka 2. stupně ZŠ a SŠ
Lektor:Mgr. Jarmila Sulovská, Mgr. Lenka Krejsová
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-28564/2017-1-1198
Poplatek: smluvní cena

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
15. leden 2019 ----------     9:00 - 15:30 hodin SUPŠHNN, 17. listopadu, Hradec Královépřihlásit se Přihláška na všechny termíny
22. leden 2019 ----------     9:00 - 15:30 hodin SUPŠHNN, 17. listopadu, Hradec Králové    
28. leden 2019 ----------     9:00 - 15:30 hodin SUPŠHNN, 17. listopadu, Hradec Králové    
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 103108 číslo vzdělávací akce 1-03-1-08
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích