Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 5. prosinec 2020 @ 09:54 CET
Podrobný popis akce číslo 5-02-1-07
     Škádlení nebo šikana? Akce č. 5-02-1-07

Akce byla zrušena !

Obsah: Seminář zaměřený na problematiku šikany. Možnosti odhalení zárodků šikany v MŠ a odlišení projevů šikany od neškodného škádlení. Jakou roli může sehrát pedagog a školní zařízení v součinnosti s rodiči či odborníky, jaké situace mohou nastat, jaké jsou možnosti řešení a jak může pomoci prevence.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:Mgr. Svatava Vyhlídalová
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-8267/2019-1-430
Poplatek: 800 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
24. říjen 2019 17. říjen 2019 9:00 - 15:00 hodin Raisova 677, Náchod (vchod z Pražské ulice)   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 502107 číslo vzdělávací akce 5-02-1-07
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích