Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 3. srpen 2020 @ 10:57 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-00-1-02
     Studium pro ředitele škol a školských zařízení Akce č. 1-00-1-02

Obsah: Pokračování dvousemestrového studia k získání způsobilosti pro řídící činnosti dle zákona č. 563/2004 Sb.
Určeno:stávajícím frekventantům studia
Lektor:tým zkušených lektorů
Garant: Mgr. Marcela Nováková (novakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-24546/2018-1-817
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD z nástupiště D2 linkou MHD č. 24 , vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží) nebo č. 9 (9. zastávka od terminálu, 8. od vlak. nádraží), projít areálem prodejny směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené a Metropolitní univerzitě, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesty značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže)
Poplatek: uhrazen na počátku studia
Poznámka: Na studium se momentálně není možné přihlásit. Se zahájením nového ročníku studia se počítá od května 2020.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
12. září 2019 01. květen 2019 9:00 - 17:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Přihláška po termínu
25. září 2019 ----------     9:00 - 17:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Přihláška po termínu
10. říjen 2019 ----------     9:00 - 17:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Přihláška po termínu
21. říjen 2019 ----------     9:00 - 17:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Přihláška po termínu
6. listopad 2019 ----------     9:00 - 17:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Přihláška po termínu
20. listopad 2019 ----------     9:00 - 17:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Přihláška po termínu
10. prosinec 2019 ----------     9:00 - 13:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Přihláška po termínu
11. prosinec 2019 - 17. leden 2020 ----------     manažerské stáže - časy dle dohody s vedoucím místo konání dle dohody s vedoucím   Přihláška po termínu
24. leden 2020 ----------     závěrečné zkoušky - časy dle rozpisu Štefánikova 566, Hradec Králové   Přihláška po termínu
tisk pozvánky se všemi termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 100102 číslo vzdělávací akce 1-00-1-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích