Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 5. prosinec 2020 @ 09:53 CET
Podrobný popis akce číslo 5-02-1-03
     Tvořivé činnosti v MŠ - práce s materiály Akce č. 5-02-1-03

Akce byla zrušena !

Obsah: Praktická dílna v časovém rozsahu 8 hodin, zaměřená na využití snadno dostupných materiálů pro tvořivou práci dětí k získání dovedností a návyků. Možnosti využití přírodnin a levných, dostupných materiálů pro výrobu pomůcek a výrobků. Ukázka hotových výrobků. Představení zásobníku námětů pro kreativní činnosti k tématům využívaných během školního roku. Roční období, svátky, příležitosti. Možnosti dekorací, drobných dárků. Ukázka činnosti s materiálem. Příprava vlastního materiálu (přírodniny, textil, papír, vlna, korek, dřevo) k práci pro výrobu pomůcek. Tvorba pomůcek a výrobků do pedagogického portfolia. Možnosti začlenění polytechnické výchovy do tematických celků ŠVP. Vzájemná výměna zkušeností.
Určeno:učitelům MŠ, asistentům pedagoga a vychovatelům ŠD
Lektor:Romana Janečková
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-1336/2019-1-168
Poplatek: 1 000 Kč
Poznámka: S sebou přineste nůžky, barevné papíry, plastovou láhev 1,5 l, lepidlo tyčinku, 1 toaletní papír, 10 svačinových papírových sáčků.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
3. říjen 2019 26. září 2019 9:00 - 16:00 hodin Raisova 677, Náchod (vchod z Pražské ulice)   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 502103 číslo vzdělávací akce 5-02-1-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích