Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Středa, 23. říjen 2019 @ 04:35 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-02-1-11
     Jak vytvořit podnětné prostředí v mateřské škole/OBJEDNÁVKA Akce č. 5-02-1-11

Obsah: Seminář zaměřený na vytvoření prostředí vizuálně a psychologicky podporujícího kooperativní učení v různých jeho podobách, které podporuje vrstevnické vztahy, kdy se role učitele mění na toho, kdo pomáhá a vede, ne sděluje a předává. Role učitele (posun do role facilitátora určujícího cíle, navrhujícího úkoly, monitorujícího chování žíků). Zapojení všech žáků, odstraňování stresu, podporující nápady a pokusné návrhy, které pomáhají vést k hlubšímu porozumění. Řeč žáků jako důležitá součást výuky, důležitost společné mluvy žáků jako formování myšlenek a žáků a učitele. Práce s chybami a nepřesnostmi jako stimulem k dalšímu učení, prezentace výsledků společné práce. Materiální prostředí - rozestavění učebny, přístupy ke zdrojům hry a učení. Typy na materiál, hry a pomůcky rozvíjející kooperativní učení.
Určeno:Učitelé MŠ
Lektor:Mgr. Věra Krejčová, Ph.D.
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Poplatek: smluvní cena

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
15. leden 2019 06. leden 2019 9:00-15:00 hodin Městské divadlo Jaroměř, Dukelských hrdinů 240   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 502111 číslo vzdělávací akce 5-02-1-11
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích