Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 7. červen 2020 @ 12:37 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-03-1-04
     Využití online aplikací ve výuce - POZOR: Zrušeno, nový termín 21.4.2020, 10-14 hodin Akce č. 1-03-1-04

Akce byla zrušena !

Obsah: Seminář zaměřený na využití dostupných online aplikací ve výuce ČJL. Jak zpestřit výuku českého jazyka a nestrávit příliš mnoho času s přípravami? Jak pomoci slabším žákům či zaujmout žáky nadanější? Ukázky tvorby myšlenkových map, testových a kvízových otázek, slovních mraků, křížovek, kartiček (např. domino). Didaktické zásady použití aplikací v různých částech a formách výuky.
Určeno:učitelům ČJ na 2. stupni ZŠ (i nepříliš pokročilým uživatelům ICT)
Lektor:Mgr. Ivana Hrubá Eliášová
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-32838/2018-1-977
Poplatek: 700 Kč
Poznámka: S sebou vezměte přezůvky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
11. listopad 2019 04. listopad 2019 10:00 - 14:00 hodin DDM, Rautenkrancova 1241, Hradec Králové   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 103104 číslo vzdělávací akce 1-03-1-04
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích