Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 6. červen 2020 @ 13:27 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-08-1-04
     Základní školní lyžování Akce č. 1-08-1-04

Obsah: 1. Obecná část: Právo a sport - struktura a organizace sportu v ČR, postavení a právní odpovědnost pedagoga při výuce lyžování. Anatomie - stavba a složení těla a kostí, klouby, svaly, dýchací a oběhový systém, trávení. Fyziologie - metabolismus, CNS, zatížení, únava a zotavení. Základy biomechaniky. Psychologie - osobnost sportovce, emoce a motivace ve sportu. Pedagogika - vývoj člověka, věkové zákonitosti, individuální zvláštnosti, motorické učení, výchovné působení ve sportu, didaktické zásady, metody, formy, postupy, osobnost pedagoga při výuce lyžování. Traumatologie, první pomoc, úrazy ve sportu. Hygiena sportu a výživa - regenerační postupy a procedury, regenerační cvičení, základy výživy, pitný režim. 2. Speciální část: Dějiny lyžování. Organizace lyžování v ČR. Zvláštnosti výuky lyžování dětí. Didaktika lyžování. Zásady bezpečnosti při pohybu na sjezdových/běžeckých tratích. Lyžařská technologie, výzbroj, výstroj, mazání lyží. Technika a metodika sjezdového a běžeckého lyžování na r. 2019 - teorie a praxe. 3. Závěrečná zkouška: Praktická zkouška z techniky lyžování. Metodický výstup s družstvem dle předem zadaného tématu. Teoretická zkouška (test).
Určeno:učitelům ZŠ a SŠ, kteří chtějí působit na lyžařských výcvikových kurzech škol a ovládají na dobré úrovni techniku sjezdového a běžeckého lyžování
Lektor:PaedDr. Pavel Věchet a PaedDr. Jaroslav Kukula
Garant: Mgr. Marcela Nováková (novakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-32838/2018-1-977
Doporučené spojení: Chata Turbína se nachází uprostřed sjezdovky Javor pod hotelem Emerich v Peci pod Sněžkou. K dopravě použijte levý vlek.
Poplatek: 4 800 Kč
Poznámka: Přihlášení a platbu proveďte nejpozději do 31. 10. 2019 (platba v hotovosti na místě není možná!). Účastnický poplatek nezahrnuje stravování (individuální, možnost využití vybavené kuchyně), dopravu (individuální) a poplatky za vleky. S sebou přivezte sjezdovou a běžeckou výzbroj a výstroj. Kontakt na vedoucího kurzu PaedDr. P. Věchta pro případ potřeby 602 455 755.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
1. - 5. leden 2020 30. říjen 2019 zahájení v 10:00 hodin, ukončení v 16:00 hodin chata Turbína, Pec pod Sněžkou   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 108104 číslo vzdělávací akce 1-08-1-04
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích