Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 6. červen 2020 @ 12:01 CEST
Podrobný popis akce číslo 4-03-1-01
     Významná výročí - Božena Němcová Akce č. 4-03-1-01

Obsah: Přednáška spojená s procházkou na místa spojená s osobností Boženy Němcové v souvislosti s přibližujícím se 200. výročím narození. Upozornění na její dílo a jeho ohlas, souvislosti i současné vnímání na základě odborné literatury i badatelských výzkumů, ale i ve spojení matky a dcery Dory, která žila téměř 60 let v Jičíně a nemusíme ji chápat "jen" jako dceru slavné spisovatelky, ale zajímavé pro pedagogy je její učitelské povolání. Využití informací ve výuce.
Určeno:učitelům ZŠ, SŠ a dalším zájemcům
Lektor:PhDr. Eva Bílková
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Poplatek: 500 Kč
Poznámka: Program není akreditován MŠMT ČR.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
2. říjen 2019 27. září 2019 12:30 - 15:30 hodin Železnická 460, Jičín   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 403101 číslo vzdělávací akce 4-03-1-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích