Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Čtvrtek, 20. červen 2019 @ 01:15 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-13-2-07
     Kurz pro hlavní vedoucí táborů a jiných zotavovacích akcí Akce č. 1-13-2-07

Akce byla zrušena !

Obsah: Aplikace metod ve výchově a vzdělávání v oblasti volného času dětí a mládeže s důrazem na neformální vzdělávání; výchova ke zdraví a environmentální výchova; diagnostika výchovných problémů; řízení a koordinace tábora; vedení dokumentace a zajišťování potřebných povolení a souhlasů; posuzování bezpečnostních a zdravotních rizik činnosti; aplikace právního rámce činnosti; motivace pracovníků; krizový a risk management; diskuse a závěrečný test.
Určeno:začínajícím hlavním vedoucím táborů a jiných zotavovacích akcí
Lektor:Bc. Ondřej Knotek, Mgr. Alena Knotková a Mgr. Táňa Šormová
Garant: Mgr. Marcela Nováková (novakova@cvkhk.cz)
Akreditace: Akreditace zamítnuta
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD linkou MHD č. 24 z nástupiště D2, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží), projít areálem prodejny směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesty značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže)
Poplatek: 1 000 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
15. březen 2019 28. únor 2019 15:30 - 20:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Akce byla zrušena
16. březen 2019 ----------     9:00 - 18:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Akce byla zrušena
17. březen 2019 ----------     9:00 - 12:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Akce byla zrušena
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 113207 číslo vzdělávací akce 1-13-2-07
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích