Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 15. leden 2021 @ 18:33 CET
Podrobný popis akce číslo 1-02-1-09
     Svět kolem nás - jednoduché pokusy pro předškoláky Akce č. 1-02-1-09

Obsah: Praktický seminář zaměřený na pokusy pro děti v předškolním věku. Jednoduché a dostupné pomůcky, porozumění jednoduchým fyzikálním jevům, které nás obklopují každý den a o které se děti v tomto věku zajímají. Látky kolem nás, skupenství, změny skupenství. Voda a vzduch - koloběh vody v přírodě, atmosférický tlak, povrchové napětí.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:PhDr. Jana Česáková, Ph.D.
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-32838/2018-1-977
Doporučené spojení: Od Terminálu HD trolejbusem č. 2, vystoupit na zastávce Zimní stadion (7. zastávka od Terminálu, 6. zastávka od hlavního nádraží) a pokračovat pěšky ve směru jízdy, přejít most přes Orlici a za mostem projít rovně kolem budovy Univerzitní knihovny, za knihovnou bude parkoviště a za parkovištěm zahnout doprava směrem k budově FIM UHK (budova J), Přírodovědecká fakulta se nachází vedle budovy FIM, v budově S. Pokud budete cestovat autem, je možné využít hlavní parkoviště UHK. Vjezd na toto parkoviště je z Hradecké ulice, nalevo od chodníku, který vede k hlavnímu vchodu budovy UHK. Závora na zvonek - nahlásit se jako účastník semináře pro učitele na PřF UHK.
Poplatek: 700 Kč
Poznámka: S sebou přineste nůžky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
25. říjen 2019 18. říjen 2019 9:00 - 14:00 hodin PřF UHK, Hradecká 1285, Hradec Králové, učebna S3   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 102109 číslo vzdělávací akce 1-02-1-09
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích