Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 15. leden 2021 @ 19:40 CET
Podrobný popis akce číslo 1-04-1-06
     Landeskunde - neue Runde! Akce č. 1-04-1-06

Akce byla zrušena !

Obsah: Seminář v časovém rozsahu 8 hodin. Nové možnosti práce s reáliemi ve výuce cizích jazyků - moderní pojetí (Landeskunde) v souvislosti s preferencí komunikativních kompetencí. Ukázky praktických metod práce s reáliemi na úrovni A1 - B1 s evaluací (slabé a silné stránky, modifikace dle podmínek a potřeb ZŠ a SŠ). Problematika množství a kvality reálií ve výuce jazyků, výběr a rozsah učiva, aplikace metod aktivního učení.
Určeno:učitelům 2. stupně ZŠ a SŠ
Lektor:PhDr. Marie Müllerová, Ph.D.
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program je v akreditačním řízení
Poplatek: 1 000 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
9. leden 2020 13. prosinec 2019 8:30 - 15:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 104106 číslo vzdělávací akce 1-04-1-06
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích